banner
CHỌN HUYỀN THOẠI NÀO Ở PHIÊN BẢN 13.15?08-08-2023
Chọn Huyền thoại nào phiên bản 13.15 ?Chọn Huyền thoại nào phiên bản 13.15 ?

ORNN:

 • Hầu hết đồ ORNN đều rất ổn
  • S tier:
   item image
   Gương Lừa Gạt
   (x2 tướng) để đánh chuỗi thắng,
   item image
   Kính Nhắm Thiện Xạ
   rất nhiều carry sử dụng tốt
 • A tier:
  item image
  Bùa Đầu Lâu
  ,
  item image
  Găng Tay Thợ Rèn
  ,
  item image
  Tam Luyện Kiếm
  ,
  item image
  Vũ Khúc Tử Thần
  ,
  item image
  Mùa Đông Vĩnh Cửu
  item image
  Thánh Kiếm Manazane
  • Các trang bị khác đều tương đối ổn

PORO:

Trên lý thuyết là rất mạnh nếu bạn có thể biết chơi tất cả đội hình, tất cả lõi nâng cấp.

CAITLIN:

 • Siêu mạnh để đánh ở đầu game và giữa game, dễ dàng đạt top4 cuối cùng. Lõi vàng đầu tiên khiến bạn có thể vẽ tướng 1 và 2 vàng 2 sao theo ý mình để tối ưu… Ví dụ như
  champ image
  champ image
  để hướng tới
  trait image
  Phù Thủy

ASOL:

 • Rất mạnh ở rank Kim Cương trở xuống, vì dễ dàng lên cấp cao và đánh 5 tiền

VLAD/YI:

3 Lõi Combat của 2 Huyền Thoại này vô cùng mạnh, về cuối game rất dễ top 1

LEE

Meta hiện tại rất nhiều đội mình reroll mạnh như

champ image
,
champ image
nên force huyền thoại này rất ổn.

URF:

Cực khỏe nếu bạn biết chơi tất cả đội hình, khả năng xoay bài,flex tốt.